Bij ons is iedereen uniek

Waar ligt je kracht? Wat zijn je kwaliteiten en mogelijkheden? Waar loop je tegen grenzen? Wat zijn je dromen? Hoe kunnen we die bereiken? Bij ons volg je op een voor jou passende manier een individueel onderwijsprogramma op maat, zodat je jouw doelen kunt bereiken.

Op onze school voor speciaal voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) kun je je breed ontwikkelen binnen een veilige omgeving in je eigen groep. Het gaat erom wat past bij jouw unieke situatie en wat jij nodig hebt om je optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk richten we ons op jouw diploma of certificaten zodat je kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Onze aanpak is echter veel uitgebreider. Naast de bekende leervakken bieden we bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, muziek, drama, koken, kunst en cultuur, filosofie en beeldende en grafische vormgeving. We gaan er ook op uit middels excursies en andere buitenschoolse activiteiten.

Bij ons heb je je eigen mentor en zijn er gespecialiseerde docenten en ondersteuners. Samen met hen ontwikkel je sociale vaardigheden, ontdek je jouw talenten en bekijken we welke loopbaan optimaal bij jou past. Je werkt aan je zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en een toekomstperspectief. Samen gaan we het avontuur aan.

Meer informatie vind je in onze schoolgids.

Waar staat het Mensura College voor?

Het Mensura College biedt gepersonaliseerd, specialistisch, voortgezet onderwijs voor leerlingen die om verschillende redenen niet in staat zijn hun onderwijsloopbaan binnen het reguliere onderwijs voort te zetten. Bij het Mensura onderwijs betekent dit dat de leerling werkelijk centraal staat en uitgangspunt is van ons onderwijs- en ons ondersteuningsaanbod. Niet het systeem bepaalt hoe wij het onderwijs inrichten maar de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling en de doelen die de leerling voor ogen heeft. Daarbij richten we ons op de totale ontwikkeling van de mens met al zijn eigenheden, bekwaamheden, mogelijkheden en kwaliteiten. Het onderwijs is van de leerling, de school biedt de oefenplaats waarbinnen dit zo optimaal mogelijk vorm krijgt en waar voldoende uitdagingen zijn om jezelf te ontdekken en het beste uit jezelf te halen.

Actueel

Koffieochtenden
klik hier
Lancering nieuwe huisstijl
klik hier
Socials
klik hier

Download hier onze schoolgids

In onze schoolgids leest u alle informatie over onze school en vindt u praktische informatie.
Download